2024-07-22
2024-07-22
22:25
22:25
نورامیس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaien یک اطراف چشم تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی لب تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep Lidocaien یک گونه،چانه تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Volume یک خطوط خیلی عمیق تومان۶۶۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Light یک آبرسانی و جوانسازی تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

رووفیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Plus یک حجم دهی لب تومان۱,۰۳۷,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰
Ultra یک فرم دهی چانه تومان۱,۰۳۴,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰
Fine یک زیرچشم تومان۱,۰۳۲,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰

پرفکتا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Fine Line یک زیرچشم تومان۱,۵۷۹,۵۰۰تومان۲,۸۹۹,۵۰۰
Deep یک لب خط خنده بینی تومان۱,۵۷۹,۵۰۰تومان۲,۵۹۹,۵۰۰
Subskin سه زاویه سازی تومان۳,۵۸۹,۵۰۰تومان۷,۰۹۹,۵۰۰

مزوژل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Profhilo دو آبرسانی عمیق تومان۲,۵۲۱,۵۰۰تومان۶,۴۴۹,۵۰۰
Hair Filler یک درمان ریزش مو تومان۲,۴۰۰,۰۰۰
jalupro classic شش جوانساز تومان۳,۰۹۵,۰۰۰تومان۵,۳۰۰,۰۰۰
jalupro HMW دو جوانساز تومان۳,۱۰۲,۰۰۰تومان۴,۸۰۰,۰۰۰

سیتوسیال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Medium یک دورچشم تومان۳,۱۹۹,۵۰۰
Deep یک لب خط خنده تومان۳,۳۹۹,۵۰۰
Volume یک زاویه سازی تومان۳,۴۹۹,۵۰۰

هیالاکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Base یک لب خط خنده تومان۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Light یک دورچشم
Skin یک جوانساز

نوویا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک خط خنده تومان۳,۰۹۹,۵۰۰تومان۳,۳۶۹,۵۰۰
Intense Lips یک لب خط خنده تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۴,۶۵۰,۰۰۰
Stimulate یک فرم دهی تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Intense Rheology یک زیرچشم تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Natural B دو جوانسازی تومان۲,۴۸۷,۵۰۰تومان۲,۶۹۹,۵۰۰
Blance B دو روشن کننده و ضدلک تومان۱,۸۶۷,۵۰۰تومان۲,۷۹۹,۵۰۰
Inner B دو ضد سلولیت و لاغری تومان۱,۹۹۸,۵۰۰تومان۲,۷۹۹,۵۰۰

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Revofil Ultra ده گونه، چانه تومان۱,۰۴۶,۰۰۰تومان۵,۷۰۰,۰۰۰
Dermofill ده زاویه سازی تومان۱,۰۴۴,۵۰۰تومان۲,۱۹۹,۵۰۰
hyomax چهار صورت تومان۱,۳۵۹,۵۰۰تومان۱,۹۴۹,۵۰۰
hyomax ده ناحیه پیشانی ولبها تومان۱,۲۸۹,۵۰۰تومان۲,۹۴۹,۵۰۰
Deneb H ده زاویه سازی تومان۱,۲۹۰,۵۰۰تومان۳,۴۹۹,۵۰۰
Deneb S ده حجم دهنده لب تومان۱,۴۸۹,۵۰۰تومان۳,۱۹۹,۵۰۰
Zishel Rose Glam ده کل صورت تومان۴,۹۵۰,۰۰۰تومان۵,۹۰۰,۰۰۰
Top Q ده کل صورت تومان۱,۵۴۴,۵۰۰تومان۱,۷۹۹,۵۰۰
Gana HA Body پنجاه مناسب بدن تومان۸,۳۰۰,۰۰۰تومان۸,۵۰۰,۰۰۰
Replengen 20 ده زاویه سازی تومان۳,۳۷۹,۵۰۰تومان۶,۷۹۹,۵۰۰
Replengen 40 ده زاویه سازی تومان۳,۲۹۹,۵۰۰تومان۶,۸۴۹,۵۰۰
Audery M ده مناسب برای صورت تومان۴۵۰,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰
Audery H ده مناسب برای صورت تومان۱,۱۶۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
سیفا volume ده مناسب برای صورت

آنزیم
نام محصول حجم کاربرد قیمت
korea Hyalase هزار کوچک کردن بینی تومان۱۶۶,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
Hyalase en هزار کوچک کردن بینی تومان۵۳۵,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰

ای پی تی کیو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S100 یک پیشانی و زیرچشم تومان۱,۵۴۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S300 یک لب و بینی تومان۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S500 یک خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۸۹۹,۵۰۰
S500 نه خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۴۵۰,۰۰۰تومان۶,۲۰۰,۰۰۰
Hydro Plus نه جوانساز تومان۷,۴۰۰,۰۰۰تومان۷,۶۰۰,۰۰۰
Eve X ده رفع خط تومان۳,۴۸۰,۰۰۰تومان۵,۶۵۰,۰۰۰
PN نه آبرسان
Hair RX صد موی سر
Hair RX vitten صد موی سر
Thinsteal ده رفع غبغب

آلیاکسین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
SR دو دور چشم تومان۷,۵۸۹,۵۰۰تومان۹,۷۹۹,۵۰۰
GP دو لب و خط خنده تومان۷,۴۶۹,۵۰۰تومان۸,۳۹۹,۵۰۰
EV دو جوانسازی تومان۶,۹۴۹,۵۰۰تومان۸,۱۹۹,۵۰۰

الانسه
نام محصول حجم کاربرد قیمت
L دو صورت
M دو صورت تومان۵,۶۷۹,۵۰۰تومان۷,۲۹۹,۵۰۰

بلوترو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک لب و خط خنده تومان۶,۱۰۰,۵۰۰
Balance یک زیر چشم تومان۵,۹۰۰,۰۰۰تومان۶,۱۰۰,۰۰۰
Volume یک لب و خط خنده و گونه تومان۶,۲۰۰,۵۰۰

درما استایل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Regular یک دور چشم تومان۳,۲۸۹,۵۰۰تومان۳,۳۹۹,۵۰۰
Smile Lido یک لب تومان۲,۹۴۹,۵۰۰تومان۳,۱۸۹,۵۰۰
Fort یک زاویه سازی تومان۳,۱۹۹,۵۰۰
Fort Lidocaine یک زاویه سازی تومان۳,۱۸۹,۵۰۰تومان۳,۱۹۹,۵۰۰

آیدیا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Super Regenyal سه افزایش حجم تومان۲,۷۹۹,۵۰۰
Lips یک لب و خط خنده تومان۲,۶۸۹,۵۰۰

استایلج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S lido دو دور چشم تومان۷,۳۰۰,۰۰۰
S دو دور چشم تومان۶,۷۸۹,۵۰۰تومان۷,۲۹۹,۵۰۰
M lido دو لب تومان۸,۸۰۰,۰۰۰تومان۸,۹۰۰,۰۰۰
M دو لب تومان۷,۵۸۹,۵۰۱تومان۸,۸۹۹,۵۰۱
L lido دو لب تومان۸,۸۰۰,۰۰۰
L دو لب تومان۷,۶۸۹,۵۰۰تومان۸,۷۹۹,۵۰۰
XL lido دو لب تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰
XL دو لب تومان۱۰,۹۹۹,۵۰۰

جالور
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک چین و چروک
Style یک چین و چروک
Sweet Deep یک کانتور صورت

بایواسکین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Botopeptides ده جوانساز تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Firm Pro ده رفع شلی و افتادگی پوست تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Multipeptide Ha ده مولتی ویتامین تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Pdrn-pro ده بازسازی وجوانسازی تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hyaluronic Acid 3% ده حجم دهنده، آبرسان تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Revital lift pro 20 ده جوانساز تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Hairpro ده ر یزش مو تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Scarpro ده ضد آکنه تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Bright pro ده روشن کننده تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Redupro ده لاغری موضعی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Lipopro ده کوکتل قوی لاغری تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Agepro ده جوانساز تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Tranexpro پنج روشن کننده تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Natural Extrack پنج کوکتل ضد استرچ تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
DAME پنج جوانسازی و لیفت تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Hyaluronic Acid 1% پنج حجم دهنده، آبرسان تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
L-Carnitine پنج سلولیت و چاقی موضعی تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Melilito+Rutine پنج جوانساز تومان۲۵۰,۰۰۰
Phosphatidylcholine ده کاهش چربی های موضعی تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Silanol پنج جوانساز، لاغری تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Artichoke Extract پنج سلولیت و چاقی موضعی تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Vitamin C 20% پنج روشن کننده تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Butt-Up pro پنج کاهش چربی های موضعی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Bioplax Pro پنج بازسازی و آبرسان تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Peelpro Hard پنجاه لایه بردار عمیق تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Peelpro Medium پنجاه لایه بردار ملایم تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Peelpro Soft پنجاه لایه بردار سطحی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Glycolic Acid 20% پنجاه آبرسان، جوانساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۹۹,۵۰۰
P-PRO eutralization پنجاه لوسیون خنثی کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۹۹,۵۰۰
P-PRO Brightening پنجاه روشن کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۹۹,۵۰۰
Lips shinepro پنج بازسازی و حجم دهنده تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۹۹۹,۵۰۰
Caffein پنج چاقی موضعی تومان۲۵۰,۰۰۰
EYE PRO CONTOUR سه اطراف چشم تومان۷۰۰,۰۰۰تومان۸۹۹,۵۰۰

رویتاکر
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HairCare پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۶۵۰,۰۰۰تومان۹۵۰,۰۰۰
Cytocare 532 پنج لیفت تومان۳۸۹,۵۰۰تومان۹۴۹,۵۰۰
Cytocare 640 پنج آبرسان
Cytocare 715 پنج جوان ساز تومان۱,۳۴۵,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
Cellucare پنج لاغری موضعی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Stretchcare پنج سفت کننده صورت تومان۱,۳۸۰,۰۰۰

فیوژن
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair ده تقویت مو تومان۵۸۲,۵۰۰تومان۱,۳۹۹,۵۰۰
PPC ده لاغری شکم و پهلو
XFC ده جوانساز تومان۱,۷۸۹,۵۰۰تومان۱,۹۹۹,۵۰۰
Eye Contour پنج آبرسان تومان۱,۲۳۹,۵۰۰تومان۱,۷۹۹,۵۰۰
Radiance ده درمان تجمع رنگدانه تومان۷۱۴,۵۰۰تومان۲,۴۹۹,۵۰۰
BTX ده ضد چین و چروک تومان۱,۴۸۹,۵۰۰تومان۱,۹۹۹,۵۰۰
MELACLEAR ده ضد لک قوی تومان۳,۱۹۹,۵۰۰
VITAMIN C ده شفاف کننده پوست تومان۶۴۴,۵۰۰تومان۱,۰۹۹,۵۰۰
Vitamin ACE ده بستن منافذ پوست تومان۱,۲۹۹,۵۰۰تومان۱,۳۹۹,۵۰۰
MESO MATRIX پنج لیفت صورت و گردن تومان۱,۰۸۹,۵۰۱تومان۲,۹۴۹,۵۰۱
ACN ده روشن کننده تومان۱,۵۴۹,۵۰۰تومان۱,۵۹۴,۵۰۰
PERFECT LIPS پنج افزایش حجم لب تومان۲,۸۳۹,۵۰۰تومان۳,۳۹۹,۵۰۰
HAIR MEN پنج درمان ریزش مو تومان۱,۵۴۹,۵۰۰تومان۲,۹۴۹,۵۰۰
XBC ده لاغری بسیار قوی تومان۱,۲۹۹,۵۰۰تومان۱,۳۸۹,۵۰۰
SILORG ده سفت کننده پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۱,۳۹۹,۵۰۰
SMART MIX پنج میکس کردن تومان۷۹۹,۵۰۰
PPC+ Cream ده لاغری بسیار قوی
H.A ده درمان چین و چروک تومان۱,۰۹۹,۵۰۰تومان۲,۹۴۹,۵۰۰
+XFC ده جوانسازی تومان۱,۵۹۹,۵۰۰تومان۲,۸۴۹,۵۰۰
XFC+ FACE ده جوانسازی و آبرسانی تومان۱,۴۴۹,۵۰۰تومان۲,۲۴۹,۵۰۰
LIFT+FACE ده سفت کننده و لیفت تومان۱,۹۸۹,۵۰۰تومان۳,۱۹۹,۵۰۰
DMAE ده کشیدگی و لیفتینگ تومان۷۹۹,۵۰۰تومان۱,۰۹۹,۵۰۰
glow lift پنج جوانساز و روشن کننده پوست تومان۱,۲۳۹,۵۰۰تومان۳,۱۹۹,۵۰۰
HA ultra پنج جهت آبرسانی پوست تومان۲,۵۳۹,۵۰۰تومان۴,۱۹۹,۵۰۰
slim lift ده سفت کننده صورت تومان۱,۹۹۹,۵۰۰تومان۲,۱۹۹,۵۰۰

درماهیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Eye Bag یک درمان پف زیر چشم تومان۲۵۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰
HSR پنج جوانساز– آبرسان تومان۲۵۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰
HL پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۸۹,۵۰۰تومان۴۴۹,۵۰۰
SB پنج روشن کننده تومان۲۵۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰
LL پنج لیپولیز تومان۲۵۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰

بی سی ان
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Melano پنج روشن کننده–ضد لک تومان۹۵۰,۰۰۰
Vitamin C پنج روشن کننده تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hyaluronidase پنج آنزیم هیالاز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
ECQ10 سه جوانساز تومان۴۰۰,۰۰۰تومان۶۰۰,۰۰۰
Oculare پنج درمان تیرگی دور چشم تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
HyalurohicAcid3'5 پنج رفع جای جوش
REVITA-HA سه درمان چین و چروک تومان۵۰۰,۰۰۰تومان۷۰۰,۰۰۰
ADIPOFORTE ده رفع چربی موضعی تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
CAPILLUM پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۱,۳۰۰,۰۰۰
TENSIS پنج جوانساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
scalp پنج ضد ریزش تومان۵۰۰,۰۰۰تومان۷۰۰,۰۰۰

لیکویید ایمپلنت
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Cutis یک درمان چین و چروک تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
SubCutis یک درمان چین و چروک تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

ریوانس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Contour بیست جوانساز
Ultra بیست درمان چین و چروک
Soft بیست درمان چین و چروک
Kiss بیست لب
Shape بیست حفظ رطوبت و هیدراته
Outline بیست صاف کننده

آلجنس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HD یک کانتور لب
VL یک عمل بینی
DF یک درمان چین بینی

مزولایک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Eye Cocktail پنج چشم و رفع چین و چروک تومان۶۵۰,۰۰۰تومان۸۵۰,۰۰۰
Lipolytic Cocktail ده لاغری موضعی تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Whitening Cocktail ده روشن کننده ، ضد لک تومان۶۵۰,۰۰۰تومان۸۵۰,۰۰۰
+ Lift Cocktail Lift ده رفع شلی تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hair Lady ده تقویت مو خانمها تومان۱۱۹,۵۰۰تومان۸۴۹,۵۰۰
Hair Man ده تقویت مو آقایان تومان۸۴۹,۵۰۰
Scar-Cocktail ده ترک های پوست تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Biotin ده تقویت مو تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
Caffeine ده جلوگیری از ریزش مو تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
Hyaluronidase ده کوچک کننده بینی تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Finasteride ده تقویت مو تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Vitamin C ده جوانساز تومان۱۱۹,۵۰۰تومان۴۹۹,۵۰۰
Antiaging Pro ده رفع چین و چروک تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Phosphatidylcholine ده کاهش چرب موضعی تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Hyaluronic acid 3.5% پنج آبرسانی و حجم دهنده تومان۵۵۰,۰۰۰تومان۷۵۰,۰۰۰
Slimming ده برطرف کردن غبغب تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
ANTIACNE ده ضد جوش تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
DUTASTERIDE ده ریزش مو آقایان تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
+HAIR ده تقویت مو تومان۱۱۷,۵۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
DEXPANTHENOL ده درمان تاسی تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
L-CARNITIN ده لاغری موضعی تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
BOTOLAX ده جوانساز تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
eyetop پنج دور چشم تومان۸۰۰,۰۰۰
Glutathione ده ضدلک تومان۵۰۰,۰۰۰
top agepro ده ضد چین و چروک پوست

پلوریال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Classic یک لب ، زیر چشم تومان۱,۹۵۰,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰
Volume یک زاویه سازی تومان۲,۱۸۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Booster یک جوانساز

اینواستتیک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
FILL UP ده بازسازی کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
RESTRUCTURER بیست روشن کننده تومان۱,۲۵۰,۰۰۰
FACE NADE دو زاویه ساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HAIR VITAL ده درمان ریزش موی زنان تومان۳۸۹,۵۰۰تومان۷۴۹,۵۰۰
XEROSKIN-ID دو ترمیم پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
REDNESS ID دو درمان قرمزی صورت تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
HAIR LOSS CONTROL ده درمان ریزش مو مردان تومان۵۹۴,۵۰۰تومان۷۹۹,۵۰۰
DRAINING PPC بیست فرم دهی بدن تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HYALURONIC ACID ده آبرسانی تومان۹۰۰,۰۰۰
MATRIX ده احیا کننده پوست تومان۸۰۰,۰۰۰
TIGF ده خواص زیاد تومان۹۰۰,۰۰۰
HYALURONIDASE پنج جهت تجزیه هیالورونیک اسید تومان۱,۵۰۰,۰۰۰
FIRMING بیست جلوگیری از افتادگی پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
AKN-ID دو درمان ضایعات پوستی تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
INTIMATE دو افزایش تراکم تومان۵۰۰,۰۰۰تومان۷۰۰,۰۰۰

زیشل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Rose Mild یک صورت تومان۱,۸۸۹,۵۰۰تومان۱,۸۹۹,۵۰۰
Rose Forte یک کانتورینگ و جای جوش تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Touch یک رفع چین و چروک تومان۱,۸۸۹,۵۰۰تومان۱,۸۹۹,۵۰۰

پروایج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
ProAge دو آبرسانی تومان۲,۶۹۹,۵۰۰

فیورج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S دو زیرچشم و خطوط سطحی تومان۲,۷۰۰,۵۰۰تومان۲,۹۰۰,۵۰۰
L دو لب و خط خنده تومان۲,۹۹۹,۵۰۰تومان۳,۱۹۹,۵۰۰
XL دو چانه و زاویه سازی تومان۳,۰۹۹,۵۰۰تومان۳,۴۹۹,۵۰۰

لونافیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
vollip دو زیرچشم
volify دو خطوط خنده
volume دو چانه

Embella
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Embella هشت رفع غبغب تومان۳,۹۰۰,۰۰۰

نورامیس بدون لیبل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaine یک رفع چروک تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی تومان۱,۲۵۹,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep Lidocaine یک زاویه ساز تومان۳۹۹,۰۰۰تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
Volume یک زاویه ساز تومان۶۹۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰

بوتاکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Masport پانصد درمان چین و چروک
Dyston پانصد درمان چین و چروک
Dyston سیصد درمان چین و چروک
Dysport پانصد درمان چین و چروک
Neuronox دویست درمان چین و چروک
Neuronox صد درمان چین و چروک
Neuronox پنجاه درمان چین و چروک

پرلوکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
perlox دو جوانساز تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰

ام سی-سی ام
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair ده ریزش مو و رویش مجدد
antiaging ده جوانساز
cellulit ده آنتی سلولیت
Whitening ده ضدلک و سفیدکننده
Biotin Hidrxin ده ریزش مو ومتعادل سازی

اینوسنس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
style دو خط خنده ،گونه و چانه تومان۲,۵۵۰,۰۰۰تومان۲,۶۵۰,۰۰۰
smile دو لب تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۴۵۰,۰۰۰
silk دو خط چین و چروک تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۵۰,۰۰۰
shape دو زاویه سازی فک تومان۲,۳۹۰,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰

رستیلن
نام محصول حجم کاربرد قیمت
اسکین بوستر - آبرسان
ریفاین - خطوط دور بینی و دهان

درماکوال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair plus - ضدریزش و تقویت مو

هورطب

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی